2014 (1-2)

Յօդուածի վերնագիր Հեղինակ Հատոր Գին
Բնապաշտական եւ խորհրդաբանական ընկալումների դրսեւորումները Հայր Ղեւոնդ Ալիշանի երկերում ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ ԱՇՈՏ 2014 (1-2) 12.00€
Մխիթարեան միաբանութեան բառարանագրական ժառանգութիւնը հայագիտութեան զարգացման համատեքստում ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ ԼԱԼԻԿ 2014 (1-2) 12.00€
Պատմաճարտարապետական յուշարձանների վերականգնման, ամրակայման եւ վերօգտագործման նախագծերում կոնստրուկտիւ համակարգի հաշուարկման կարեւորութիւնը ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ ԼՈՒՍԻՆԷ 2014 (1-2) 12.00€
Պատմաճարտարապետական յուշարձանների պահպանման եւ վերականգնման գործընթացը՝ լեռնային Ղարաբաղում ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ ԼԻՒՊԱ 2014 (1-2) 12.00€
Պատմաճարտարապետական յուշարձանների թանգարանացումը Հայաստանում ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՆԱՐԻՆԷ – ՍԱՖԱՐԵԱՆ ԱՇՈՏ 2014 (1-2) 12.00€
Մխիթար Սեբաստացու Երեւանում չիրականացուած յուշարձանի գեղարուեստական առանձնայատկութիւնները ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ ԱՆԻ 2014 (1-2) 12.00€
Լմբատավանքի որմնանկարների շարքի մաքրում, ամրակայում ու կոնսերվատիւ վերականգնում ԶԱՐԵԱՆ ԱՐԱ . ԼԱՄՈՒՐԷՕ ՔՐԻՍՏԻՆ 2014 (1-2) 12.00€
Ամրակայել Հայկական Եկեղեցիներ. որոշ նորարարական առաջարկներ ԻՒՐԻՆԱ ԼՈՐԵՆՑՈ 2014 (1-2) 12.00€
Պատմական յուշարձանների վերականգնման բնագաւառում ձեռքբերումներին ու արդի խնդիրները Հայաստանի Հանրապետութիւնում ՆԱԶԼՈՒԽԱՆԵԱՆ ԳԱՅԻԱՆԷ 2014 (1-2) 12.00€
Հայաստանի պատմաճարտարապետական յուշարձանների վերականգնման փորձը ՆԱԼԲԱՆԴԵԱՆ ԳՐԻԳՈՐ 2014 (1-2) 12.00€

Pages