2013 (3-4)

Յօդուածի վերնագիր Հեղինակ Հատոր Գին
Եւսեբիոս Կեսարացու ներբողները եւ քրիստոնէական տաճարի աստուածաբանութիւնը ՂԱՐԻՊԵԱՆ ՆԱԶԵՆԻ 2013 (3-4) 12.00€
Ապողինար Լաւոդիկեցին եւ քրիստոսաբանական-աստուածաբանական վիճաբանութիւնների սկզբնաւորումը ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 2013 (3-4) 12.00€
Իգնատիոս Տիգրանակերտցու «Յաղագս արեւելեան եւ պարսից յաշխարհի» չափածոյ երկը (Ժը. դար) ՊՕՂՈՍԵԱՆ ՆՈՐԱՅՐ 2013 (3-4) 12.00€
Հոգեւոր տաղի խորհրդաբանութիւնը ԱԼՎՐՑԵԱՆ ՀԱՅԿԱԶՈՒՆ 2013 (3-4) 12.00€
Սեւանի վանքի «Ամենափրկիչ» խաչքարը ԲԵԳԼԱՐԵԱՆ ՀՐԱՉ 2013 (3-4) 12.00€
Կեչառիսի գրչութեան կենտրոնը ՂԱԶԱՐՈՍԵԱՆ ԱՐՓԵՆԻԿ 2013 (3-4) 12.00€
Մեծ իշխան Մլեհի եկեղեցական քաղաքականութեան շուրջ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ ԱՐԱՄ 2013 (3-4) 12.00€
Հայկական լեգէոնի մուտքը Լիբանան եւ Կիլիկիա (1918) ՊՕՂՈՍԵԱՆ ՍԱՄՈՒԷԼ 2013 (3-4) 12.00€
Հայկական հարցը յետպոտսդամեան շրջանի քննարկումներում ԶԱՏԻԿԵԱՆ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 2013 (3-4) 12.00€
Հայ եւ Եւրոպական գեղագիտական միտքը Արիսոտէլեան հոգեմաքրման (կատարսիսի) մասին ՍԱՀԱԿԵԱՆ ՌՈՄԱՆՈՍ 2013 (3-4) 12.00€

Pages