Բնագրեր եւ Ուսումնասիրութիւններ

Յօդուածի վերնագիրsort descending Հեղինակ Հատոր Գին
Եւսեբիոս Կեսարացու ներբողները եւ քրիստոնէական տաճարի աստուածաբանութիւնը ՂԱՐԻՊԵԱՆ ՆԱԶԵՆԻ 2013 (3-4) 12.00€
Թափառաշրջիկ ազդակը եւ հայոց քաղաքական կազմակերպութիւնը. մաքսային պարագան Մանգուի խանութեան ժամանակ (1252 - 1259) ՓՈՒՊՊԼԻՉԻ ԼՈՐԵՆՑՈ 2010 (3-4) 12.00€
Իգնատիոս Տիգրանակերտցու «Յաղագս արեւելեան եւ պարսից յաշխարհի» չափածոյ երկը (Ժը. դար) ՊՕՂՈՍԵԱՆ ՆՈՐԱՅՐ 2013 (3-4) 12.00€
Կովկասեան մշակութային աշխարհը եւ Մոնղոլները ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏ 2010 (3-4) 12.00€
Համառօտ Ծանօթագրութիւններ Հ. Ղեւոնդ Ալիշանի (1820-1901) եւ Փրոֆ. Էմիլիոյ Թեզային (1831-1912) Նամակագրութեան ՄՈՒՆԱՐԻՆԻ ՃՈՒԶԵՓՓԷ 2013 (1-2) 12.00€
Հայ ժողովուրդւն մարեմականութիւնն ու Հայ Եկեղեցիին մարեմաբանութիւնը ԹՈՓԱԼԵԱՆ Հ. ՄԵՍՐՈՊ ՎՐԴ. 2011 (1-2) 12.00€
Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցին. Պատմական Եւ Եկեղեցաբանական Ուսումնասիրութիւն ՎՈՒՈՒԼԻ ՃՈՆ 2011 (3-4) 12.00€
Հայ կնոջ իրաւական կարգավիճակը եկեղեցական եւ ժողովրդական սովորութային իրաւունքների համատեքստում ԺԱՄԿՈՉԵԱՆ ԵՊՍ. ԱՆՈՒՇԱՒԱՆ 2013 (1-2) 12.00€
Հայ-մոնղոլական փոխազդեցութեան որոշ գործօններ ՏԱՇՏՈՆՏՈԿ ՊԱՅԱՐՍԱՒԽԱՆ 2010 (3-4) 12.00€
Հայաստանի հողաշէն կառոյցների պահպանման եւ արժեւորման խնդիրները ՏԷՐ-ՄԵՍՐՈՊԵԱՆ ՄՕՆՆՈՅ ՍԻՒԶԱՆ 2015 (3-4) 12.00€

Pages