Բնագրեր եւ Ուսումնասիրութիւններ

Յօդուածի վերնագիր Հեղինակ Հատոր Գին
Մոնղոլները հայկական ձեռագիրներու յիշատակարաններուն մէջ ՇԻՐԻՆԵԱՆ ԱՆՆԱ 2010 (3-4) 12.00€
Հայոց եկեղեցու նուիրապետական համակարգը մոնղոլական դարաշրջանում ԲՈԶՈՅԵԱՆ ԱԶԱՏ 2010 (3-4) 12.00€
Թափառաշրջիկ ազդակը եւ հայոց քաղաքական կազմակերպութիւնը. մաքսային պարագան Մանգուի խանութեան ժամանակ (1252 - 1259) ՓՈՒՊՊԼԻՉԻ ԼՈՐԵՆՑՈ 2010 (3-4) 12.00€
Արղունի արքունիքի եկեղեցին ասորական եւ հայկական աղբիւրներում ՊՈՐՊՈՆԷ ՓԻԷՐ ՃԻՈՐՃՈ - ՕՐԷՆԿՈ ԱԼԵՍՍԱՆՏՐՈ 2010 (3-4) 12.00€
Հայկական ճարտարապետական զարդանախշերը մոնղոլական շրջանին ԼԱԼԱ ԿՈՄՆԷՆՈ ՄԱՐԻԱ ԱՏԵԼԱՅԻՏԷ 2010 (3-4) 12.00€
Հայ-մոնղոլական փոխազդեցութեան որոշ գործօններ ՏԱՇՏՈՆՏՈԿ ՊԱՅԱՐՍԱՒԽԱՆ 2010 (3-4) 12.00€
Կովկասեան մշակութային աշխարհը եւ Մոնղոլները ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏ 2010 (3-4) 12.00€
Հայկական յոյսեր, թոսկանական ցնորք. Սուրբ Երկրի ազատագրման Հեթումի առաջարկները՝ Ճիովաննի Վիլլանիի «Նոր Ժամանակագրութեան» ոսպնեակով ՄԱՆԹԷԼԼԻ ԼՈՒԿԱ 2010 (3-4) 12.00€
Քանի մը նկատողութիւններ Գրիգոր Ակներցիի «Պատմութիւն Թաթարաց»ի լեզուի շուրջ ՈՒԼՈՒՀՈՃԵԱՆ ԳԱԲՐԻԷԼԼԱ 2010 (3-4) 12.00€
Գիրգոր Ակներցիի «Պատմութիւն Թաթարաց»ի պատմուածքի ձեւերը ԱԼՓԻ ՖԵՏԵՐԻԿՈ 2010 (3-4) 12.00€

Pages