To The Authors' Attention

ՏԱՌԱԴԱՐՁՈՒԹԻՒՆ

SYSTEME DE TRANSCRIPTION

 

Հայերէնի տառադարձութեան համար «Բազմավէպ»ի մեր

յօդուածագիրներէն կը խնդրուի կիրարկել

Hübschmann-Meilletի ստորեւ նշուած համակարգը.