Qualche osservazione sulla lingua della Storia degli arcieri di Grigor di Akner

Summary  
ՔԱՆԻ ՄԸ ՆԿԱՏՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԳՐԻԳՈՐ ԱԿՆԵՐՑԻԻ
«ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԹԱԹԱՐԱՑ»Ի ԼԵԶՈՒԻ ՇՈՒՐՋ
 
ԳԱԲՐԻԷԼԼԱ ՈՒԼՈՒՀՈՃԵԱՆ

 

Յօդուածը նկատի կ՚առնէ Գրիգոր Ակներցիի լեզուն, որ անշուշտ գրաբար է, բայց շարք մը առանձնայատկութիւններ ունի որ կը կանխեն արդի հայերէնը: Քննութեան կ՚ենթարկուին լեզուի տարբեր երեւոյթներ` գրութեան, հնչաբանութեան, ձեւաբանութեան, շարադրութեան եւ հուսկ բառամթերքի:
Հետաքրքրական են հոլովման մէջ գրաբարէն որոշ շեղումներ, ինչպէս են յոգնակի վերջաւորութիւնները -նի, եւ մանաւանդ -եր/ներ որ օրինաւոր պիտի ըլլար արդի հայերէնին համար: Ինչ կը վերաբերի խոնարհման, նորոյթներ են բայերու կազմութեան մէջ ներկայի կու ձեւը, որ յատուկ դարձաւ արեւմտահայերէնի ճիւղին, ինչպէս նաեւ արեւելահայերէնի մէջ կանոնաւոր դարձած անցեալ կատարեալ ձեւը -ել դերբայով, ինչպէս օրինակի համար` ենք լսել:
Բառամթերքի մէջ կը գտնուին ե՛ւ ժողովրդական ե՛ւ արաբերէն, մոնղոլերէն, թրքերէն, ուշ լատիներէն լեզուներէ փոխառեալ բառեր, որոնք յաճախ յարմարցուած են գրաբարի կանոնաւոր հոլովումներուն:
 
 
12.00€
Volume  
Pages  
10
Language  
Category