The Armenian National Atlas (t. 1)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՏԼԱՍ, Ա., «Գէոդեզիայի եւ քատեսգիտութեան կենտրոն» ՊՈԱԿ, «Տիգրան մեծ», Երեւան 2007, 232 էջ:

 

***

2007 տարուան ամենամեծ նուէրը համայն հայութեան, որ կրնայ պատիւ բերել ամէնէն յառաջացած պետութեան մը աշխարհագրական հիմնարկին:

«Հայաստանի ազգային Ատլասը» ունի նախընթաց մը, լոյս տեսած 1961ին 25.000 տպաքանակով (5 հազարը ռուսերէն) Մինսկի (Բելառուս) քարտէսագրական տպարանէն, 115 էջերու մէջ տեղադրուած, շուրջ 150 գունաւոր քարտէսներէ բաղկացած 34x35 սմ չափերով, որ ատենին իր գիտական եւ պատրաստութեան լրջութեան համար ստացաւ պետական բարձրագոյն մրցանակ (լենինեան): Բաժնուած էր հինգ հիմնական մասերու (ներածական, բնական պայմաններ, բնակչութիւն, տնտեսութիւն եւ պատմութիւն) եւ իր բովանդակութեամբ եւ մեթոտաբանական մօտեցումներով օրինակ ծառայեց նմանատիպ ատլասներու՝ տարբեր երկիրներու եւ հանրապետութիւններու համար:

Այս նոր ատլասը ունի հիմնական առաւելութիւններ:

Ամբողջութիւնը, պատրաստուած Ատլասի գլխաւոր խմբագիր՝ Մանուկ Վարդանեանի նախագահութեամբ, գործն է Հայաստանի աշխարհագրագէտներու, տպուած է Հայաստանի մէջ, եւ մանաւանդ ներառած է Արցախը իր ազատագրուած տարածքներով, որպէս Հայաստանի Հանրապետութեան անբաժան մասնիկ:

Առաջին հատորին մէջ զետեղուած են 250 քարտէսներ եւ ընդարձակ գրութիւններ, հինգ հիմնական բաժիններէ կազմուած.

Volume  
Category  

Pages