What is the Secret?

Իտալիոյ Կրթութեան, Համալսարանի եւ Ուսումնասիրութեան Նախարարութեան հովանաւորութեամμ, Պոլոնիայի հռչակաւոր համալսարանի Հնագրութեան եւ Միջնադարագիտութեան Բաժինը՝ 26 եւ 27 Նոյեմμեր 2009 թուականին կազմակերպած էր «Մոնղոլները Հայաստանի մէջ. պատմութիւն եւ երեւակայութիւն» խորագիրով միջազգային գիտաժողով, «Կեդրոնական Ասիայի ժողովուրդները արեւմտեան եւ հայ միջնադարեան աղբիւրներու մէջ» միջհամալսարանական համագործակցութեան ծրագրի որպէս վերջաբան:
 
Տարբեր երկիրներէ ժամանած մասնագէտներ իրենց ուսումնասիրութեան արդիւնքները ներկայացուցին այդ գիտաժողովին, որու մասնակիցները մեծ խանդավառութեամբ կարծիքներ փոխանակեցին եւ տեսութիւններ առաջարկեցին, բայց յատկապէս, բոլորի աչքերուն առջեւ վերակազմեցին Մոնղոլներու մասին պատմական խճանկարը:
 
Նկատի առած մասնակիցներու հեղինակութիւնը եւ պատմութեան հետաքրքրաշարժ պահը՝ սիրով Բազմավէպի էջերուն մէջկ՚ընդգրկենք այս յօդուածաշարը, մեր յարգարժան ընթերցողներուն հասանելի դարձնելով գիտաշխատողներու տեսութիւնները:
 
Այդ բոլորը ընթերցելով, հարց կը ծագի, որ պիտի ուզէինք կիսել նաեւ ձեզի հետ. հայ ազգը այս սարսափազդու նետաձիգներու ձեռքը ո՛րքան տուժած, տառապած եւ հիւծած է, սակայն այսօր, իրենց մասին յիշողն ու խօսողը այս «ենթարկուած» ազգն է, որ կը շարունակէ գոյատեւել...
 
Ի՞նչ է գաղտնիքը...
Volume  
Category